Koronawirus

Bezpieczne obozy z TOGOTO (COVID - 19)

  • Jeśli wystąpią oczywiste przesłanki, takie jak zamknięcie granic lądowych, wprowadzenia zakazu podróżowanie do danego rejonu lub zamknięcie ośrodka narciarskiego- obóz zostanie odwołany przez biuro, a kilentowi będzie przysługiwało 100 % ZWROTU wpłaconej kwoty.
  • Rezygnacja w wyjazdu z przyczyn leżących po stronie kliena powyżej 40 dni przed wyjazdem kosztuje jedynie 10% łącznej ceny wyjazdu.
  • Opieka zdrowotna w przypadku zachorowania na COVID-19 za granicą - ubezpieczenie pokrywa leczenie do momentu wyzdrowienia lub stanu umożliwiającego powrót do Polski i kontynuację leczenia w kraju zamieszkania.
  • Koszty związane z odbyciem kwarantanny i ewentualnym powrotu do kraju w późniejszym terminie nie obciążają klienta, biuro zapewnia opiekę wychowawcy do czasu przekazania uczestnika rodzicom lub osobom upoważnionym.
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji chroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu z przyczym opisanych w Ogółnych Warunkach Ubezpieczenia i odpowiednio udokomentowanych.
  • Jeśli bezpośrednio przed wyjazdem uczestnik zachoruje na Covid-19 lub zostanie objęty kwarantanną a zakładając rezerwację wykupił ubepieczenie kosztów rezygnacji, zapewniamy możliwość odstąpienia od umowy ze 100% zwrotem kosztów w ciągu 14-stu dni roboczych. Warunkiem jest okazanie stosownej dokumentacji.
  • Zgodnie z Wytycznymi GIS uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci:
  1. zdrowe w dniu wyjazdu (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazują objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),
  2. które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
  3. przygotowane do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.