Koronawirus

Bezpieczne obozy z TOGOTO (COVID - 19)

 • Jeśli wystąpią oczywiste przesłanki, takie jak zamknięcie granic lądowych, wprowadzenia zakazu podróżowanie do danego rejonu lub zamknięcie ośrodka narciarskiego- obóz zostanie odwołany przez biuro, a kilentowi będzie przysługiwało 100 % ZWROTU wpłaconej kwoty.
   
 • Rezygnacja w wyjazdu z przyczyn leżących po stronie kliena powyżej 40 dni przed wyjazdem kosztuje jedynie 10% łącznej ceny wyjazdu.
   
 • Opieka zdrowotna w przypadku zachorowania na COVID-19 za granicą - ubezpieczenie pokrywa leczenie do momentu wyzdrowienia lub stanu umożliwiającego powrót do Polski i kontynuację leczenia w kraju zamieszkania.
   
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji chroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu z przyczym opisanych w Ogółnych Warunkach Ubezpieczenia i odpowiednio udokomentowanych (ubezpieczenie obejmuje jedynie udokumentowane  zachorowanie uczestnika na COVID-19, nie obejmuje strachu przed wirusem)
   
 • Zgodnie z Wytycznymi GIS uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci:
 1. zdrowe w dniu wyjazdu (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazują objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),
 2. które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
 3. przygotowane do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.