Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna (dla każdego w cenie - zawiera rozszerzenie Covid-19)

Dodatkowo biuro Togoto ubezpieczy każdego uczestnika (Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA). Ubezpieczenie zawiera rozszerzenie obejmujące covid-19!

* Koszty Leczenia 20.000 EUR W TYM COVID-19
* Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 15.000 PLN
* Ubezpieczenie obejmuje najwyższy pakiet „Assistance SUPER”.
WAŻNE!

*stosowne potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia każdego uczestnika w Signal Iduna pojawi się w Panelu Klienta (zakładka dokumenty), jako aneks do Ogólnych Warunków Uczestnictwa Togoto.

Szczegóły ubezpieczenia znajdą Państwo w załączonych OWU SIGNAL IDUNA, Aneks nr 2 dotyczy włączenia przypadków zachorowania na Covid do zakresu ubezpieczenia Kosztów Leczenia (na samym dole załącznika).
 
Po zapoznaniu się ze szczegółami oraz licznych konsultacjach z ekspertami gwarantujemy, że uczestnik z podejrzeniem zachorowania na Covid-19, będzie leczony tak samo jak w przypadku każdego innego nagłego zachorowania a leczenie odbędzie się dla niego bezgotówkowo (klinika rozliczy się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym).


Poniżej przytaczamy treść części Aneksu nr 2

3) § 16 Ograniczenia Odpowiedzialności ust. 4 pkt c) i o) otrzymuje brzmienie:
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte te zdarzenia, które powstały w wyniku:
c) chorób wenerycznych, chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV,
o) Epidemii Choroby Zakaźnej, Pandemii za wyjątkiem Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami.

Powyższe wyłączenie oznacza, że zachorowanie na „Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami.”, jest traktowane tak samo jak każde inne nagłe zachorowanie i podlega ochronie ubezpieczeniowej wraz z najwyższym pakietem „Assistance SUPER”.