logo

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach
09:00 – 17:00.

Numery kontaktowe:

  • informacje o ofercie: +48 600 550 905
  • sprawy opiekuńczo wychowawcze podczas obozu: *** *** ***  Telefon widoczny wyłącznie podczas obozów.
  • obsługa istniejącej rezerwacji: zaloguj się do Panelu Klienta - znajdziesz tam wszelkie informacje związane z obsługą Twojej rezerwacji. Jeśli napotkasz niejasności zadzwoń na infolinię +48 600 550 905

TOGOTO SP. Z O.O.
z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Wincentego Witosa 56,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000649226, NIP 8862994971, REGON 365941990, kapitał zakładowy w wysokości 80.000,00 zł

(adres korespondencyjny, pod wskazanym adresem nie prowadimy sprzedaży)
mBank 66 1140 2004 0000 3102 7808 7844

Hostel TOGOTO Wrocław 
Wrocław 50-077
ul. Kazimierza Wielkiego 27 

Wiarygodność i bezpieczeństwo:

  • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych nr: 10421
  • Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr: 700
  • Umowa gwarancji ubezpieczeniowej na wypadek niewypłacalności biura nr: G/2021/2500161 wydana przez: ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
  • Gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 1.020.000 PLN

Numery dla kontrahentów, grup zorganizowanych, agentów:
Robert Piorun +48 791 994 045 (Bułgaria, Włochy, Austria) 
Bartłomiej Kruczkowski +48 668 432 203 (Hiszpania, Chorwacja, Polska)

Numery kontaktowe do kierowników wypoczynku na danym obozie oraz potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu znadą się w Panelu Klienta w sekcji "informacje przedwyjazdowe".

Napisz do nas