logo

Koronawirus - aktualne warunki podróżowania

Bezpieczne obozy z TOGOTO (COVID - 19)

 • Jeśli wystąpią oczywiste przesłanki, takie jak zamknięcie granic lądowych, wprowadzenia zakazu podróżowanie do danego rejonu lub zamknięcie ośrodka narciarskiego- obóz zostanie odwołany przez biuro, a kilentowi będzie przysługiwało 100 % ZWROTU wpłaconej kwoty.
 • Rezygnacja w wyjazdu z przyczyn leżących po stronie kliena powyżej 40 dni przed wyjazdem kosztuje jedynie 10% łącznej ceny wyjazdu.
 • Opieka zdrowotna w przypadku zachorowania na COVID-19 za granicą - ubezpieczenie pokrywa leczenie do momentu wyzdrowienia lub stanu umożliwiającego powrót do Polski i kontynuację leczenia w kraju zamieszkania.
 • Koszty związane z odbyciem kwarantanny i ewentualnym powrotu do kraju w późniejszym terminie nie obciążają klienta, biuro zapewnia opiekę wychowawcy do czasu przekazania uczestnika rodzicom lub osobom upoważnionym.
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji chroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu z przyczym opisanych w Ogółnych Warunkach Ubezpieczenia i odpowiednio udokomentowanych.
 • Jeśli bezpośrednio przed wyjazdem uczestnik zachoruje na Covid-19 lub zostanie objęty kwarantanną a zakładając rezerwację wykupił ubepieczenie kosztów rezygnacji, zapewniamy możliwość odstąpienia od umowy ze 100% zwrotem kosztów w ciągu 14-stu dni roboczych. Warunkiem jest okazanie stosownej dokumentacji.
 • Zgodnie z Wytycznymi GIS uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci:
 1. zdrowe w dniu wyjazdu (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazują objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),
 2. które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
 3. przygotowane do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 

BUŁGARIA - [Aktualne informacje 20.05.2021] 

TESTY COVID - Turyści z Polski przy przekraczaniu Bułgarią muszą okazać negatywny wynik szybkiego i taniego testu antygenowego na obecność koronawirusa. Obecnie ciężko powiedzieć czy w sezonie wakacyjnym wymóg zostanie zniesiony - to wszystko będzie zależało od aktualnej sytuacji w Polsce i Bułgarii.

Jeśli wymóg testów nie zostanie zniesiony, to damy możliwość przeprowadzenia takiego testu naszym obozowiczom w cenie nieprzekraczającej 100 zł. Test antygenowy daje wynik po 3 minutach i w przypadku błędnego wyniku można go wykonać ponownie. Test będzie można przeprowadzić na zbiórce przed wejściem do autokaru. 

 Ale jeśli....

W przypadku pozytywnego wyniku dajemy możliwość bezpłatnej zmiany terminu na późniejszy lub zmiany na jakikolwiek obóz z naszej oferty w tym lub przyszłym roku. Dodatkowo jeden znajomy/współtowarzysz podróży będzie mógł również dokonać zmiany. Rezygnacja z wyjazdu w przypadku pozytywnego wyniku testu kosztuje jedynie 10% łącznej ceny wyjazdu. W przypadku wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji 100 % zwrotu. 

Podsumowując:

 • bezpłatna zmiana rezerwacji,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji 100 % zwrotu,
 • rezygnacja kosztuje jedynie 10% łącznej ceny wyjazdu.

SZCZEPIENIA - Szczepienia nie są obowiązkowe, ale w znaczym stopniu ułatwią podróżowanie. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu są zwolnione osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni; #SzczepimySię

Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu są również zwolnieni OZDROWIEŃCY - czyli osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim potwierdzającym pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 15 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy Bułgarii; 

CHORWACJA - [Aktualne informacje 18.06.2021] 

Od 18.06.2021 r. turyści z Polski podróżujący bezpośrednio do Chorwacji zwolnieni są z okazywania wyników testów!

Poniżej przekazujemy komunikat Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej:

"Wszyscy Goście przyjeżdżający bezpośrednio z krajów i/lub regionów Unii Europejskiej lub krajów i/lub regionów strefy Schengen oraz krajów stowarzyszonych ze strefą Schengen, które obecnie znajdują się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) będą mogli wjechać na terytorium Republiki Chorwacji na takich samych warunkach jak przed wystąpieniem COVID-19 (Goście nie muszą przedstawiać negatywnego testu PCR na SARS-CoV-2 ani nie będą podlegać kwarantannie), jeśli nie wykazują oznak choroby i nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą. Od dnia 17.06.2021 r. cały obszar Polski znajduje się na tzw. zielonej liście.

Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu są również zwolnieni OZDROWIEŃCY - czyli osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim potwierdzającym pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy Chorwacji;

HISZPANIA - [Aktualne informacje 07.06.2021] 

Od 7 czerwca  2021 r. władze Hiszpanii zadecydowały o zmianie zasad wjazdowych. Przy przekraczaniu granicy musimy okazać negatywny wynik testu RT-PCR lub szybkiego i taniego testu antygenowego na obecność koronawirusa (test jest ważny 48h od momentu pobrania próbki). Jeśli wymóg testów nie zostanie zniesiony, to damy możliwość przeprowadzenia naszym obozowiczom testu antygenowego w cenie nieprzekraczającej 100 zł. Test będzie można przeprowadzić na zbiórce przed wejściem do autokaru i w przypadku błędnego wyniku bedzie można go powtórzyć. 

Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu są zwolnione osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni; 

Warunki rezygnacji i zmiany takie same jak w przypadku Bułgarii. 

Szczegóły dotyczace procesu przeprowadzenia testów podamy w pierwszej połowie czerwca. 
 

Kwarantanna po powrocie z zagranicy do Polski min. do 31 sierpnia

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów do 31 sierpnia 2021 rokuobowiązuje 10-dniowa kwarantanna po powrocie do Polski.

Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu PCR lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego:

 • przed przylotem do Polski (nie starszy niż 48 godz.) LUB w Polsce maks. do 48 godz. po przekroczeniu granicy przy podróżach ze strefy Schengen;
 • w Polsce maks. do 48 godz. po przekroczeniu granicy przy podróżach ze strefy Non Schengen.

Z kwarantanny, bez względu na kierunek podróży, zwolnione sąm.in. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy, którzy przebyli chorobę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także dzieci poniżej 12 roku życia podróżujące pod opieką dorosłych zaszczepionych (min. 14 dni od podania pełnej dawki) lub posiadających negatywny wynik testu.