polityka prywatności

Właścicielem serwisu togo.to oraz administratorem danych osobowych jest Togoto sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wincentego Witosa 56.

Gromadzenie danych i sposób ich wykorzystania
Dane osobowe naszych klientów gromadzone są w sposób jawny, za wyraźną zgodą użytkownika serwisu.
Na wstępie informujemy, że wszystkie dane osobowe naszych klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem stosownych środków bezpieczeństwa.
Do momentu wysłania formularza rezerwacyjnego właściciel serwisu gromadzi jedynie dane wykorzystywane do administrowania systemu. Nie umożliwiają one identyfikacji użytkownika. Wypełnienie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
Wszystkie dane pobierane za pomocą formularza rezerwacyjnego są przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji usług a także w celu informowania klientów o usługach „Togoto”. Niektóre dane, po uprzedniej zgodzie klienta mogą być wykorzystane w celach marketingowych (np. wizerunek w materiale filmowym/zdjęciowym).
Dostęp do ww. danych mają wyłącznie osoby upoważnione w zakresie niezbędnym do realizacji usług. Osoby te są zobowiązane do utrzymania informacji w tajemnicy.
Administrator nie udostępnia danych osobowych zewnętrznym podmiotom, chyba, że przepisy prawa polskiego nakładają na niego taki obowiązek. Wyjątkiem są kontrahenci z którymi współpraca jest niezbędna dla realizacji umowy (firmy ubezpieczeniowe, hotele, przewoźnicy itp.)

Zmiana danych
Użytkownik wedle swojego życzenia ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych, możliwość dokonania ich korekty oraz usunięcia. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy przepisy prawa stanowią inaczej.

Zmiana polityki prywatności
Togoto sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego umieszczenia aktualnej treści na witrynie togo.to

Strona Togo.to wykorzystuje pliki cookies.  
Nasza polityka cookies

OK